Omezení realizační činnosti

S ohledem na stále vzrůstající časové nároky na projekční složku činnosti firmy jsme se rozhodli pro rok 2015 přijímat již pouze realizační zakázky menšího rozsahu, jejichž předmětem je buď instalace vybraných tepelných čerpadel, automatických kotlů na tuhá paliva a teplovodní otopné soustavy rodinných domů.