Reference projekce

Projekční zakázky v období let 2000 – 2009 jsme vykonávali ještě jako zaměstnanci firmy TZB Orlová s.r.o.. V tomto období byla společnost TZB Orlová s.r.o. významnou projekční a realizační firmou v oblasti technických zařízení budov se zaměřením především na zakázky většího rozsahu. V současnosti se již prioritně orientuje na výrobu, prodej a pronájem kontejnerových kotelen, na jejichž vývoji jsme se rovněž podíleli.

Předmětem vykonávané projekční činnosti byly především technická zařízení průmyslových hal, plynové a olejové kotelny, kotelny na tuhá paliva, vytápění objektů tepelnými čerpadly, otopné soustavy, řešení lázeňských objektů – např. recirkulace vody, distribuce a příprava peloidů, ap.. Mimo projekční činnost vývoj kontejnerových kotelen s rozsahem 200 – 1000 kW (teplovodní a parní – plynové, olejové, na tuhá paliva), zásobníkových ohřívačů vody, příprava nabídek a energetické hodnocení vytápění objektů tepelnými čerpadly, zajišťování a vyhodnocení měření otopných soustav pomocí ultrazvukového měřiče tepla.
Od roku 2006 do roku 2009 jsme si ještě pro vyplnění nudných večerů a případných volných víkendů začali přibírat na základě živnostenského oprávnění soukromé zakázky drobnějšího charakteru. Od roku 2009, zejména v souvislosti s prudkým nárustem soukromých zakázek pro dotační program „Zelená úsporám“, již bylo nemožné časově zvládat povinosti zaměstnance i OSVČ, takže v září 2009 se osamostatňuje nejprve pan Jiří Kolář a o půl roku později i pan Tomáš Keppert a společně pokračují v projekční činnosti pod hlavičkou firmy TZB Projekt. Odkazy na jednotlivé reference po kliknutí na daný rok.