Realizace

Zhruba od roku 2010 jsme se mimo hlavní projekční činnost začali zabývat i vlastní realizací technických zařízení budov.Nemáme ambice změnit zaměření firmy, realizace pro nás jsou jednak koníčkem pro odreagování od kancelářských povinností, jednak podpůrnou činností vnášející do našeho hlavního zaměření praktické zkušenosti a přístup, který mnohým projektantům schází. Realizační zakázky realizujeme zhruba z 50% vlastními silami, zbývajících 50% zajišťujeme zkušenými externími pracovníky s bohatými praktickými zkušenostmi a minimálně středoškolským vzděláním, kteří pro nás činnost vykonávají na základě živnostenského oprávnění, či dohody o provedení práce. Abychom mohli realizovat i zakázky z dotačních programů jsme od roku 2013 registrování seznamu odborných dodavatelů SFŽP.