Reference realizace

Zhruba od roku 2010 jsme se mimo hlavní projekční činnost začali zabývat i vlastní realizací technických zařízení budov. Nemáme ambice změnit zaměření firmy, realizace pro nás jsou jednak koníčkem pro odreagování od kancelářských povinností, jednak podpůrnou činností vnášející do našeho hlavního zaměření praktické zkušenosti a přístup, který mnohým projektantům schází. Realizační zakázky realizujeme zhruba z 50% vlastními silami, zbývajících 50% zajišťujeme zkušenými externími pracovníky s bohatými praktickými zkušenostmi a minimálně středoškolským vzděláním, kteří pro nás činnost vykonávají na základě živnostenského oprávnění, či dohody o provedení práce. Abychom mohli realizovat i zakázky z dotačních programů jsme od roku 2013 registrování v seznamu odborných dodavatelů SFŽP. Odkazy na jednotlivé reference po kliknutí na daný rok.

20162017201820192020