Projekce

Firma TZB Projekt, vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění Ing. Jiřího Koláře od r. 2006 je projekční kanceláří orientovanou především na projektování technických zařízení budov (vytápění objektů, zdravotní instalace, přípojky …).

V průběhu činnosti firmy byla navázána úzká spolupráce s dalšími odborníky v oboru, umožňující firmě nabídnout zákazníkovi vypracování projektu z libovolného odvětví stavebnictví, počínaje pozemními stavbami, přes technologie průmyslových staveb, až po inženýrské a dopravní stavby.

Od r. 2010 se zabýváme rovněž realizacemi technických zařízení (zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika) s přednostním zaměřením na moderní, nízkoenergetické technologie (tepelná čerpadla, rekuperace tepla, automatické kotle na tuhá paliva…).

Vzhledem ke značným rozdílům v rozsahu a kvalitě provedení projektové dokumentace je pro zákazníka nezbytné vyhodnocovat nejen nabízenou cenu , ale i úroveň provedení dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve stupních DÚR (dokumentace pro územní řízení), DSP (dokumentace pro stavební povolení) a DPS (dokumentace pro provádění stavby). DÚR v našem provedení obsahuje (mimo nezbytný rozsah dle Vyhl. 499/2006Sb.) základní koncepci předmětného řešení. Dokumentace pro stavební povolení je opět zpracována dle Vyhl. 499/2006Sb., oproti požadavkům vyhlášky zpracováváme dokumentaci vždy tak, aby rozsah zpracování umožňoval i vlastní realizaci stavby. Vzhledem k uvedenému rozsahu DSP je projektová dokumentace pro provedení stavby doplněna již pouze o upřesňující schémata, výpis materiálů, detaily (převážně kotvení) resp. v případě požadavku o položkové a slepé rozpočty. Pro ukázky našich prací klikněte na níže uvedené ikony.