Omezení realizační činnosti

Omezení realizační činnosti
Posted on
S ohledem na stále vzrůstající časové nároky na projekční složku činnosti firmy jsme se rozhodli pro rok 2015 přijímat již pouze realizační zakázky menšího rozsahu, jejichž předmětem je buď instalace vybraných tepelných čerpadel, automatických kotlů na tuhá paliva a teplovodní otopné soustavy rodinných domů.
More

Ušetřete při realizaci

Ušetřete při realizaci
Posted on
Pro drobné realizační firmy a stavebníky nabízíme výpočet tepelných ztrát a optimalizační návrh velikosti otopných těles vedoucí k výrazným investičním úsporám oproti návrhům dnes běžně prováděných hrubým odhadem bez příslušných výpočtů.
More

Projekt Zdarma

Projekt Zdarma
Posted on
V případě uzavření smlouvy o realizaci vytápění, či zdravotechnických rozvodů u rodinných domů Vám zpracujem příslušnou projektovou dokumentaci zdarma.
More