Technologické rozvody

– stlačený vzduch
– chladící voda
– technologická a průmyslová vodoinstalace
– technické plyny (argon, CO2 …)
Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje technickou zprávu, půdorysy, schémata, základní detaily, popř. podélné profily. V rámci výkresové dokumentace je proveden přesný návrh veškerých prvků (kompresorová stanice, chladící věž, chiller, čerpadla, zabezpečovací zařízení, regulační prvky), stanoveny veškeré dimenze všech rozvodů.

Stlačený vzduch-půdorys, schéma

Stlačený vzduch-půdorys, schéma

Chladící voda-půdorys, schéma

Chladící voda-půdorys, schéma

Stlačený vzduch-půdorys,řez

Stlačený vzduch-půdorys,řez