PENB a audity

– průkazy energetické náročnosti budov
– energetické posudky pro dotační programy (Nová zelená úsporám, operační programy)
– posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
– energetické audity
V rámci zpracovaného průkazu energetické náročnosti budovy k povinným přílohám standardně vždy dodáváme i výpočet tepelných ztrát budovy s uvedením tepelně-technického zhodnocení všech použitých konstrukcí.
Energetické audity a posudky pro nás zpracovávají externí energetičtí specialisté s oprávněním ministerstvadle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.
V souvislosti s často kladenými dotazy níže uvádíme seznam případů kdy je stavebník (popř. vlastník či společenství vlastníků) povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Energetický průkaz je třeba zpracovat při:
• výstavbě nových budov avětších změnách dokončených budov (změny na více jak 25 % celkové plochy obálky budovy)
• u stávajících budov užívaných orgánem veřejné moci ( od 1.7.2013 u e.v. plochy nad 500 m2, od 1.7.2015 nad 250 m2)
• při prodeji budovy, nebo ucelené části budovy
• pronájmu budovy (od 1.1. 2016 i při pronájmu ucelené části budovy)

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni :
• předložit průkaz možnému kupujícímu, nebo možnému nájemci před uzavřenímsmlouvyo prodeji, nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (od 1.1.2016 se vztahuje i na bytovou jednotku)
• předat průkaz kupujícímu, nebo nájemci nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji, nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (od 1.1.2016 se vztahuje i na bytovou jednotku)
• zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji, nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy

Výše uvedené požadavky se nevztahují na budovy:
• s celkovou e.v. plochou menší než 50 m2
• navrhované, či obvykle užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
• pro rodinnou rekreaci
• průmyslové a výrobní, zemědělské se spotřebou energie do 700 GJ za rok

Energetický posudek ZÚ-zateplení

Energetický posudek ZÚ

Energetický posudek

Energetický posudek

PENB Praha RD

PENB Praha RD

Vytápění-výpočet tepelných ztrát

Výpočet tepelných ztrát