Venkovní sítě a přípojky, ČOV

Byť jsme úspěšně zrealizovali několik vodovodních, plynovodních i kanalizačních přípojek, včetně domovních ČOV, rozhodli jsme se vzhledem ke stále vzrůstajícím časovým nárokům nadále v realizaci vnějších rozvodů nepokračovat. V případě nasmlouvané zakázky doporučujeme zákazníkovi vnější rozvody svěřit stavební profesi, která je daleko lépe vybavena pro zajištění výkopových prací.

[Not a valid template]