Zdravotechnika

– vodoinstalace
– plynoinstalace
– splašková a dešťová kanalizace
– olejoinstalace
Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží. V rámci výkresové dokumentace je proveden přesný návrh veškerých prvků (čerpadla, ohřívače teplé vody, tlakové stanice, redukční ventily, zařizovací předměty, regulační prvky), stanoveny veškeré dimenze všech rozvodů, v případě rozsáhlejších rozvodů zaregulování cirkulace teplé vody.

Zdravotechnika-půdorys základů

Zdravotechnika-půdorys základů

Zdravotechnika-schéma kanalizace

Zdravotechnika-schéma kanalizace

Zdravotechnika-schéma vodoinstalace

Zdravotechnika-schéma vodoinstalace

Zdravotechnika-technická zpráva

Zdravotechnika-technická zpráva

Zdravotechnika- vodoinstalace

Zdravotechnika- vodoinstalace