Vzduchotechnika

– nucené větrání
– teplovzdušné vytápění a větrání
– rekuperace, využití odpadního tepla
Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží, základní řezy. V rámci výkresové dokumentace je proveden přesný návrh veškerých prvků (ventilátory, rekuperační jednotky, filtry, ohřívače), stanoveny veškeré dimenze všech rozvodů. Podrobnější detaily, řezy a výpisy materiálu řešíme v navazujícím stupni PD. Rozsáhlejší projekty vzduchotechniky pro nás externě zajišťuje Ing. Kubánková.

Vzduchotechnika-nucené větrání

Vzduchotechnika-nucené větrání

Vzduchotechnika-rekuperace

Vzduchotechnika-rekuperace

Vzduchotechnika-technická zpráva

Technická zpráva