Vytápění

– teplovodní, horkovodní i parní otopné soustavy
– kotelny plynové, olejové, na tuhá paliva (uhlí, dřevo, štěpka, ostatní biomasa)
– předávací a výměníkové stanice
– tepelná čerpadla, solární termické kolektory, kogenerace
Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje podrobný výpočet tepelný ztát po jednotlivých místnostech (základní, nezbytný dokument pro správný a investičně nenadhodnocený návrh celé otopné soustavy), technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží. V rámci výkresové dokumentace je proveden přesný návrh veškerých prvků (čerpadla, radiátory, zdroj tepla), stanoveny veškeré dimenze všech rozvodů, v případě podlahového vytápění včetně návrhu hydraulického vyvážení.

Technická zpráva

Technická zpráva

Výpočet tepelných ztrát

Výpočet tep. ztrát

Vytápění-půdorys

Vytápění-půdorys

Vytápění-radiátory-půdorys

Vytápění-radiátory-půdorys

Vytápění-radiátory-schéma

Vytápění-radiátory-schéma

Vytápění-schéma

Vytápění-schéma

Vytápění-půdorys a schéma kotelny

Vytápění-půdorys a schéma kotelny