Vytápění

– teplovodní, horkovodní i parní otopné soustavy
– kotelny plynové, olejové, na tuhá paliva (uhlí, dřevo, štěpka, ostatní biomasa)
– předávací a výměníkové stanice
– tepelná čerpadla, solární termické kolektory, kogenerace
Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje podrobný výpočet tepelných ztrát po jednotlivých místnostech (základní, nezbytný dokument pro správný a investičně nenadhodnocený návrh celé otopné soustavy), technickou zprávu, půdorysy jednotlivých podlaží. V rámci výkresové dokumentace je proveden přesný návrh veškerých prvků (čerpadla, radiátory, zdroj tepla), stanoveny veškeré dimenze všech rozvodů, v případě podlahového vytápění včetně návrhu hydraulického vyvážení.

Vytápění-Technická-zpráva Výpočet-tepelných-ztrát Vytápění-půdorys Vytápění-radiátory-půdorys Vytápění-radiátory-schéma Vytápění-schéma Vytápění-půdorys a schéma kotelny