Venkovní sítě a přípojky

– vodovody
– plynovody
– kanalizační stoky gravitační a tlakové
– horkovody, teplovody
– přípojky všech výše uvedených řádů
Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu, technickou zprávu s hydrotechnickými a bilančními výpočty, situace (koordinační, katastrální, širších vztahů), kladečský plán, podélné profily, detaily uložení potrubí, detaily křížení. V rámci výkresové dokumentace je proveden přesný návrh veškerýchprvků (napojovací sestavy, hydranty, revizní šachty, čerpací stanice, skříňky HUP), stanoveny veškeré dimenze všech rozvodů. U zakázek menšího rozsahu si výškopisné zaměření zajišťujeme sami v rámci místního šetření, u rozsáhlejších staveb si geodetické zaměření necháváme zpracovat externím geodetem.

Venkovní přípojky-plynovodní přípojka

Venkovní přípojky-plynovodní přípojka

Venkovní sítě-detail balonování

Venkovní sítě-detail balonování

Venkovní sítě-Kanalizace

Venkovní sítě-Kanalizace

Venkovní sítě-kanalizace-podélný profil

Venkovní sítě-kanalizace-podélný profil

Venkovní sítě-vodovod

Venkovní sítě-vodovod

 

Venkovní přípojky-výpočet potřeby vody a tlakové poměry vodovodní přípojky

Výpočet potřeby přípojky

Venkovní sítě-průvodní zpráva

Průvodní zpráva